در ســوگ یک رؤیا

هر که به من می‌رسد، بوی قفس می‌دهد/ جز تو که پر می‌دهی، تا بپرانی مرا
 
ظلم، خود ماییم!
ساعت ۱٠:٥٢ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٤ : توسط : Princess

ظالم و دیکتاتور را خدا نمی‌آفریند؛ ظالم و دیکتاتور را مردم مظلوم و عادی که با حقوق خود آشنا نیستند، به تدریج می‌سازند و او را می‌ستایند. انوشیروان را که ده‌ها نفر را کشت، عادل می‌نامند و شاه عباس را که در خشونت بی‌نظیر بود و گروهی آدم‌خوار که آدم را زنده زنده می‌خوردند در دربار داشت، همین آخوندها لقب کبیر دادند. و مظفرالدین شاه را که از صدای رعد و برق می‌ترسید و زیر عبای سید بحرینی می‌رفت، قدر قدرت و قوی شوکت می‌نامیدند و از محمدرضا شاه، آریامهر و خدایگان ساختند.