در ســوگ یک رؤیا

هر که به من می‌رسد، بوی قفس می‌دهد/ جز تو که پر می‌دهی، تا بپرانی مرا
 
تو پنداری که تو کم قدر داری؟!
ساعت ٩:۳٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٤ : توسط : Princess

تو صرفاً یک نام، یک چهره، یک حساب بانکی، یک سِمت شغلی، یک جنسیت، یک شماره تلفن، یک ایمیل، یک آدرس، یک ... نیستی!

آنهایی را که خاطر نامت، چهره‌ات، حساب بانکی‌ات، سِمت شغلی‌ات، یا ... به تو توجه می‌کنند، نادیده بگیر و از زندگی‌ات حذف کن.