در ســوگ یک رؤیا

هر که به من می‌رسد، بوی قفس می‌دهد/ جز تو که پر می‌دهی، تا بپرانی مرا
 
آن شور جوانم کو؟!
ساعت ٩:٢۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٤ : توسط : Princess

در راستای پست قبل:

چند سال قبل، حدود یک سال و نیم پیش مشاور رفتم تا سرانجام دریابم داروی مقابله با تمامی مشکلات زندگی تنها دو واژه است: «به درک!» و به بیانی خودمانی‌تر: «گور پدرش!» تفاوتی هم نمی‌کند که در مواجهه با چه فردی یا رویدادی باشد.

اصولاً نیمی از مشکلات زندگی به ما ربطی ندارند و خیلی‌هایش هم شاید هیچگاه اتفاق نیفتند. من به عبارت «آب چشم خویش نگاه دار تا در اندرون تو دریایی شود» خیلی معتقد نیستم. به قول شاعر: «گریه کن، گریه قشنگه!» اما فقط برای مدتی بسیار کوتاه. روز بعد باید بلند شد و همه چیز را از نو آغاز کرد. آسیبی که غم و اندوه به روح و روان آدمی می‌زند، بسی فراتر و زیان‌بارتر از آسیبی است که به جسم او وارد می‌کند... محکم بودن و قوی شدن امتحانات سختی دارد، نمی‌شود تک‌ماده کرد! اگر نشود، اگر نتوانی، باخته‌ای!