در ســوگ یک رؤیا

هر که به من می‌رسد، بوی قفس می‌دهد/ جز تو که پر می‌دهی، تا بپرانی مرا
 
جهت خالکوبی
ساعت ۱۱:۱٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ خرداد ۱۳٩٤ : توسط : Princess

باید همه با هم متحد بشوند تا دنیا را عوض کنند. ولی آخر اگر همه می‌توانستند با هم متحد بشوند، دیگر لازم نبود دنیا را عوض کرد. دنیا دیگر اینطور نبود. اقلاً اگر تنها باشی می‌توانی کاری بکنی. می‌توانی دنیای خودت را عوض بکنی. اما مال آنهای دیگر... آن که دیگر دست تو نیست.

----------

این بند از کتاب «خداحافظ گری کوپر» عالی بود. به گمانم ارزشش را داشته باشد بدهیم روی بازویمان خالکوبی‌اش کنند و هر لحظه نگاهش کنیم. «زندگی در پیش رو» را هم اگر توانستید و شبکه‌های اجتماعی و صنعت تکنولوژی امان داد، بخوانید... چیزی فرای تصور بود. به غایت دوستش داشتم...