در ســوگ یک رؤیا

هر که به من می‌رسد، بوی قفس می‌دهد/ جز تو که پر می‌دهی، تا بپرانی مرا
 
تفاوت ما و غرب!
ساعت ٦:٥٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٤ : توسط : Princess

راز موفقیت غرب در تداوم فرهنگی آن است. هر کس یک قدمی برداشت. این قدم دیگر محو نمی‌شود، بلکه دیگری پس از آن که پا جای پای اولی گذاشت یک قدم هم جلوتر می‌گذارد.

بدین طریق است که بعد از صد یا دویست سال می‌بینیم قومی که روزگاری تنها یک قدم جلو گذاشته بود، امروز پانصد قدم در همان راه جلو افتاده.

ما هزار سال پیش زکریا و جابر داشتیم که آزمایش شیمی و پزشکی می‌کردند، اما این آزمایش‌ها نه تنها با مرگ آنها متوقف شد، بلکه کتاب‌هایشان گرد خورد و سطری بر آن نیفزودند. ما ابن‌مقفع داشتیم؛ یکایک اعضایش را با قیچی بریدیم و در تنور انداختیم. به یکی گفتیم زندیق، به یکی قرمطی، به یکی مزدکی. سلطان محمود در ری خیابانی از دار ساخت و علمای شهر را که معتزلی و قرمطی بودند به دار زد. خلیفه‌ی دیگری آمد و همه را از نظامیه بیرون کرد و آنجا را طویله ساخت...

هر چیز کم و کاستی یافت، جز بنای ظلم که در اول اندک بود؛ به قول سعدی: هر کس آمد چیزی بدان افزود. یک روز از خواب برخاستیم که دنیا صدها سال از ما پیش‌تر بود...

باستانی پاریزی
«از پاریز تا پاریس» 
صفحه ۵۱۷
به نقل از فصلنامه‌ی ایران بزرگ فرهنگی