در ســوگ یک رؤیا

هر که به من می‌رسد، بوی قفس می‌دهد/ جز تو که پر می‌دهی، تا بپرانی مرا
 
امروز سلیمانم...
ساعت ٩:۳٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٤ : توسط : Princess

اگر به زبان مردم و فرشتگان سخن گویم و عشق نداشته باشم، به نحاس صدا دهنده و سنج فغان کننده مانندم. اگر صاحب عطیه‌ی پیشگویی باشم و آگاه باشم بر تمام اسرار و بر تمام دانش‌ها؛ اگر ایمانم چنان کامل باشد، تا آنجا که کوه‌ها را جابه‌جا کنم، و عشق نداشته باشم، هیچم...

اگر تمامی اموالم را میان فقرا تقسیم کنم و اگر بدن خود را به آتش بسپارم، اما اگر عشق نداشته باشم، هیچ حاصلی به دستم نیست.

عشق بردبار است، عشق مهربان است، در آتش حسد نمی‌سوزد، کبر ندارد، غرور ندارد، اطوار ناپسندیده ندارد، نفع خویش را خواهان نیست، خشم نمی‌گیرد، سوءظن ندارد، از ناراستی شاد نمی‌شود، اما با راستی به شعف می آید، در همه چیز صبر می‌کند، همه را باور می‌کند، همواره امیدوار است و همواره بردبار... عشق هرگز نابود نمی‌شود. [و من اضافه می‌کنم] عشق هرگز نابود نمی‌کند...