زن زیادی نیست...

به بهانه‌ی روز مثلاً! زن...

اگر من زنم، همه‌ی روزهایی که به نام من سند خورده‌اند، تقدیم به آنانی که من باید برای چادر و چکمه و چکامه‌ام، به «چه کنم، چه کنم» افتم تا مبادا دینِ نداشته‌ی مردان شهرم با نیش باز و پای نازی بر باد رود...

اگر من زنم، روزم تقدیم به آنانی که چون نامم به خاطر عشق در شناسنامه شان رفت تا ابد باید اجازه‌ی خروج و ورود و اشتغال و تحصیل و هزار و یک کار و بار دیگرم نیز با امضا و الطاف مردانه‌ی آنان برایم مقدور شود.

اگر من زنم، روزم ارزانی آنانی که خون‌بهای‌شان برتر از خون‌بهای من است و خون‌بهای من برابر با دیه‌ی ناکارآمد شدن و زار شدن آلت مردانگی‌شان است.

در عوض بگذارند ما و باقی مردانی که هرگز نمی‌پندارند تنها چند گرم وزن اضافه می‌توانست حقوقمان را برابر کند، عین آدم کنار هم زندگی کنیم و آنگاه همه‌ی روزها به نام‌مان باشد؛ روز آدم.

/ 2 نظر / 36 بازدید
behin

يه سري قوانين كه مردا نوشتن

خاله اکرم

امیدوارم منظورت روز زن اسلامی نباشد! مبادا که اجازه دهیم جمهوری اسلامی چنان ذهنمان را تسخیر کند که روزهای ساختگی و بی‌هویتش را بپذیریم! اگر روز زنی باشد، قطعا هشتم مارس است و نه روز تولد زنی که هیچ ارزشی برای دنیای امروز ندارد!