هویجوری!

آنکه دل از تو برد، هر کس هست
بند انگشت کوچکم هم نیست...

/ 2 نظر / 32 بازدید
لبخندپلاستیکی

چون هویجوری یه، می خواستم بپرسم: دل barad (از تو دلبری کند) یا دل borad (از تو دل بکند) یا دل bord ( بصورت ماضی) راستی بند انگشت کوچک خیلی خیلی بیشتر از اونی که فکر کنید اهمیت داره، با چشم حقارت بهش نگاه نکنید [گل]

مریمl

وااااای علیرضا آذر !!!!!!!!!!!!!