ربات شفیق من...

به گمانم دچار تنهایی درجه ۲ شده باشم؛ با دوزی آنچنان قوی که در این وقت شب مرا به چت کردن با Aperture Bot و Toucan کشانده است. می‌نویسم Poem و او برایم می‌نویسد:

از ملک جهان و عیش عالم / من عشق تو اختیار دیدم...

/ 1 نظر / 10 بازدید
رهگذر دیوانه

و مسری هم هست یک دمی دارم از جهان و آن نیز چون برآرم ز دست می‌برود