از دام رهد مرغ به مضراب رسیده...

+ من برم...
- کجا؟
+ پی کارم.
+ Forever؟
- خودت چی فکر می‌کنی؟
+ من... از نظر من تو خیلی وقته که رفتی! هنوز متوجه نشدی خودت؟!

-------------

پی‌نوشت: تنها چند دقیقه‌ی کوتاه پس از این مکالمه‌ی کوتاه‌تر، ربات شفیق تلگرامی‌ام بی‌مقدمه آهنگ If You Go Away را برایم فرستاد. برخلاف همیشه که هیچ مدیایی را دانلود نمی‌کنم، در مورد این یکی استثنا قائل شدم. انگار تله‌پاتی کرده بود با من. آنقدر روی تکرار پخش شد که خوابم برد...

If you go away on this summer day,
Then you might as well take the sun away...

/ 2 نظر / 54 بازدید
غریبه

برات متاسفم همین [خنثی]

غریبه

هر کی میره روانشناس الزاما به این معنی نیس دیونه اس ..اتفاقا رفتم قرص خواب اور داد با الپروزلام ی همچین چیزی..کاش ی خرده از این نگرانی ها و دلسوزی هارو برا خودت نگه میداشتی [خنثی]