اندر مزایای لحن!

ای فرزند؛

بدان و آگاه باش که لحن بیان و نحوه‌ی ادای واژگان، در انتقال مفاهیم و منظور گوینده نقش و تأثیری به غایت مهم دارد. زنهار، با هیچکس over text (خواه اس‌ام‌اس باشد، خواه ایمیل و خواه از این اپ‌های جدید) بحث‌های جدی نکنی... که فقدان لحن همانا و نابود شدن روابط (از هر نوع آن) همانا!

/ 9 نظر / 32 بازدید
خاله اکرم

هرآینه هرچه در باب تصدیق و تصدق سخنانی که گفتید و دُر گرانمایه‌ای که سُفتید بیان شود، هیهات که بتواند عمق آن را نشان دهد که راست می‌گویید ای فرزند صالح و اسلمتُ و آمنتُ! و شما را زنهار دهم که هیهات اگر با Texst بخواهید سخنی جدی بگویید، انگشت ندامت به دندان حماقت خواهید گزید و بسی افسوس خواهید خورد.

لبخندپلاستیکی

می دونی ای شیخ؟ اگه یک روز وارد یک رابطه شدی که تا این حد به "مزایای لحن" وابسته است، قبل از ارسال اولین تکست، خودت کات ش کن بره! اینی که داری توی 'رابطه' ازش صحبت می کنی بیشتر شبیه به "ضامن انفجار" می مونه تا "فقدان لحن" پس همانا خود را منهدم ننما! [گل]

مریم

خطاب به همان فرزند: بکوش که هرگز با هیچ کس بحث جدی نکنی چون حق دیرگاهیست مفهومی ندارد.مگر اینکه حق با تو نباشد . در آن صورت قطعا پیروزی از آنِ توست. (اندکی رندی فرزند را آموختیم!)

هرشب تنهایی

عشق را چون از کف داده ای از ناکس مخواه هر نگاهی که زتو باور گرفت باور مخواه گیریم به روزی گم کرده به راهی یارت شود هیچ نایی را به نی از زار ناچاری مخواه نوشته ای بود زیبا احسنت [گل]

لبخندپلاستیکی

یا شیخنا: روابطی که بر "لحن" سخن وابسته است، 400% تجاری/اقتصادی/سیاسی نیست. مطمئن باش و ییش از این "در به شک انداختن مریدان صدیق خود" مکوش که 'مریدان این زمان'با 'مریدان آن زمان' در قیاس نگنجند! [گل]

لبخندپلاستیکی

ای شیخ! بشارت باد تو را مَزید مُریدان در این زمانه که کِثرت مُراد بر قِلّت مرید سنگینی کرده و مریدان کوردل بر مراد صاحبدل خَرده گرفته و "کوس انالحق زنان" راهی کوی و برزن شده و چُنین شوخناک سیاهه بافته و از مرید صاحب گوهر خویش عیب جویی می کنند ! ولی به همین برکت قسم: یا رابطه کاری نبوده و یا "طرف بیزنس من" نبوده! به همین برکت قسم!!! [نیشخند]

behin

واي كاملا معضليه !

موسا

[تایید]