تمام شد...

یک آن شد این عاشق شدن
دنیــا همـان یک لحظه بود...

-------------

پی‌نوشت: از عملکرد خودم راضی‌ام. از اینکه نهراسیدم از فردا؛ که از آن نگریختم؛ که یک دم عقب‌نشینی نکردم؛ که محکم ایستادم؛ که شهامت داشتم؛ که به فردا و فرداها نیندیشیدم... در این چند هفته انگار چند سال بزرگ شده‌ام؛ انگار که زندگی‌ام خیلی هم بی‌ثمر نبوده باشد. از یک لحظه و یک ساعت این ایام هم پشیمان نیستم... ممنونم خدا که بال و پرم را قوت و آسمان پر کشیدنم را وسعت بخشیدی... سپاسگزارم ای مهربان‌ترین مهربانانم.

/ 0 نظر / 55 بازدید