مستی با مولانا

هر حیوان که از دور دیدی و ندانستی سگ و گرگ است یا آهو، ببین رو به سمت مرغزار و سبزینه است یا لاشه و استخوان.

آدمی را نیز چون نشناسی، ببین به کدام سوی می‌رود!

«مجالس سبعه»
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ

/ 1 نظر / 162 بازدید
behin

جمله سنگين بود،كمرم شكستتتت