هر دو را در عذاب می‌خواهی...

- من که نمی‌فهمم دوست داشتنش چه مدلیه!
+ منم نمی‌فهمم!
- من اصلاً کار ندارم اون چه جور آدمیه و اصلاً دوستت داره، یا یه بیماری روحی داره، یا می‌خواد سر کارت بذاره و بخنده... من اصلاً به این چیزها کار ندارم، فقط تو رو درک نمی‌کنم که چرا اینطوری هستی!
+ من چطوری هستم دقیقاً؟! لطفاً بگو...
- هیچی! سندروم استکهلم داری انگار! هیچی اصلاً...

/ 5 نظر / 10 بازدید
دریا

سندروم ناشناخته[نیشخند]

رهگذر دیوانه

سندروم استکلهمت احتمالا بی ارتباط با بیماریی که چند چست قبل تر بهش اشاره کردی نیست [نیشخند] احساس آدمی رو دارم که نمیدونه مخاطب حرف زده شده دقیقا کی بوده، باید گارد بگیره یا یه پاش رو بندازه رو اون یکی پاش

غریبه

سندروم دیگر ازاری رو اضافه کنین [خنثی]

مریم

اولا استکهلم دوما پست تا اینجا 18 ! این بالایی ها هویجوری![نیشخند] بعدم خداوند هادیان و هدایتگران و راهنمایان زندگی را از ما نگیرد![چشمک]