دنیای این روزها...

احساسِ وحشتناکِ خواسته نشدن دارم. :|
مدت‌هاست... علامت خوبی نیست! :(

/ 3 نظر / 61 بازدید
وحید53

خب وقتی جایی نمی خانت. وقتی حرف می زی حواس شون جایی دیگه اس . فقط نگاشون کن. تو جمعشون رو. اگه مجبوری بری . فقط نگا کن . تو دیای خودت باش. مهم نیس منم به آدم حسابشون نمی کنم

وحید53

اگه بد متوجه شدم ببخشید. شما توضیح بدید که بفهمم

وحید53

برخی دکمه های صفحه کیبوردم خوب کار نمی کنه بعضی حرف ها ی کلمه ها نمیاد و ناخوان می شه. به هر حال عذر خواهی می کنم