حدیث ثقلین، چاپ دوم!

ای ملتم؛
امروز من از میان شما می‌روم،
اما دو چیز گرانبها برای شما به یادگار خواهم گذارد؛
نخست ادعا، و دیگری توهم...
که این دو همواره نزد شما جاودانند و لحظه‌ای از شما جدا نخواهند شد...

«از سری جدید سنگ‌نبشته‌های کشف شده در تخت جمشید»

/ 2 نظر / 28 بازدید
خاله اکرم

قسم به متوهمان آنگاه که مدعی شوند، قسم به مدعیان آنگاه که توهم بزنند که هرآینه ملت این دوچیز گرانبها را همچون خورشید و ماه به تخم راست و چپ خود آویخته و هرگز از این راه مستقیم برنگردند و هرآینه از زمره رستگاران‌اند.