درخت فرهنگ

ﺩﺭﺧﺖ ﻧﺨﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭﺧﺘﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯽ ﻣﯽﻣﯿﺮﺩ؛ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻫﻤﻪ‌ی ﺩﺭﺧﺖﻫﺎ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺳﺮﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽﺯﻧﯽ، ﺑﺎﺭ ﻭ ﺑﺮﮒﺷﺎﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺍﻣﺎ ﻧﺨﻞ ﻧﻪ؛ ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻗﻄﻊ ﮐﺮﺩﯼ، ﻣﯽﻣﯿﺮﺩ. ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺭﯾﺸﻪﺍﺵ ﺩﺭ ﺧﺎﮎ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺨﻞِ ﺑﯽﺳﺮ ﻣﯽﻣﯿﺮﺩ.

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺩﺭﺧﺖ ﻧﺨﻞ ﺍﺳﺖ. ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺭﯾﺸﻪﺍﺕ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺧﺎﮎ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺳﺖ، ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﺕ ﻫﻢ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﻮﺩ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪﺍﺕ ﻫﻢ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪﺍﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺷﺪ ﺁﻥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﯽﻣﯿﺮﺩ، ﻭﻟﻮ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﺭﯾﺸﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

[دﮐﺘﺮ ﮐﺮﯾﻢ ﻣﺠﺘﻬﺪﯼ]

/ 8 نظر / 25 بازدید
خاله اکرم

سخن جناب مجتهدی بجا و درست است اما معنی‌اش این نیست که نومید شویم. بلکه برعکس معنی‌اش این است که بیشتر و بیشتر و بیشتر کار کنیم و تلاش کنیم و گروه تشکیل بدهیم و هوشیار باشیم. صبای عزیزم وقتی جایی آسیب شدید است، شاید ساده‌ترین کار این باشد که رویش را کلا خاک بریزیم و فراموش کنیم چنین چیزی وجود داشته اما درمورد فرهنگ که نمی‌توانیم! فرهنگ ما هویت ماست. یگانه چیزی است که داریم. حتی اگر مهاجرت کنیم هم خارجی که نمی‌شویم! باز هم به همین فرهنگ به همین هویت نیاز داریم. پس چاره‌ای جز بازسازی آن نیست. نومید نباشیم. بهار فقط با یک گل شروع می‌شود. هرکاری را فقط یک نفر شروع کرده و بعد به دیگران سرایت کرده است. تازه ما که فقط یک نفر نیستیم! باید از جا برخیزیم و تلاش کنیم. شاید این حرفها شعار باشد اما مهم نیست. حتی اگر شعار باشد، امری واقعی است. باید بلند شویم. باید به جای غرولند کردن و به زمین و زمان ناسزا گفتن کاری کنیم. از این استادان غرغروی خودخواه و خودبزرگ‌بین چه نیتجه‌ای گرفته‌ایم؟ باید کتاب بخوانیم، گروه کتابخوانی تشکیل بدهیم، باید بنویسیم بنویسیم بنویسیم، باید مراقب محیط زیست باشیم. باید یاد بگیریم که اعتراض کنیم.

آفتاب

گل گفتيد خاله اكرم حالا درسته اختلاف نظر داريم خيلي جاها، امّا حرف حق جواب نداره كه وقتي خوب گفتيد، خوب گفتيد ديگه[چشمک]

آفتاب

ضمناً در جريان باشيد خاله اكرم عزيز كه بنده پاسخي به غايت محترمانه در پست "شهيدش نكنند صلوات" به نظر حضرتعالي دادم كه صاحب وبلاگ محترم لطف فرمودند و پاكش كردند نميدونم بايد اصلاح فرهنگ رو از كجا شروع كنيم؟!!!

آفتاب

گل گفتيد خاله اكرم حالا مواردي كه اختلاف نظر داريم جاي خودش، امّا اين رو گل گفتيد حرف حق جواب نداره[چشمک]

آفتاب

صبا خانم! لطفاً اگر خواستيد نظري از بنده رو حذف كنيد، كل نظرات بنده رو حذف كنيد و گلچين نكنيد ممنونم...

آفتاب

صبا خانم ممنونم كه نظرات رو دوباره برگردونديد[گل]

آفتاب

خيلي عجيبه كه پرشين فقط كامنت هاي بنده رو حذف كرده بود! به هر حال اگر كار پرشين بوده و من اشتباه فكر كردم ببخشيد

آفتاب

باشه پس حالا كه دست تقديد اينطوري خواسته من هم راحتتون ميذارم ما كه رفتيم امّا جداً خدا شاهده دوستانه بهتون ميگم: انتقادهاتون رو مطرح بكنيد، فرهنگ سازي بكنيد، اما مراقب باشيد طوري صحبت نكنيد كه صحبت هاتون مصداقي از كل يك قشر جامعه باشه كه اين هم خودش از انسانيتي كه شما پيروِش هستيد به دوره --------- البته اگر خاله اكرم توي پست هاي قبلي خواست اون بحثي رو كه فرمودن مطرح كنند من مجبورم كه پاسخ بدم اما از اون پست به بعد ديگه نظري از بنده نميبينيد انشاءالله