امروز سلیمانم...

اگر به زبان مردم و فرشتگان سخن گویم و عشق نداشته باشم، به نحاس صدا دهنده و سنج فغان کننده مانندم. اگر صاحب عطیه‌ی پیشگویی باشم و آگاه باشم بر تمام اسرار و بر تمام دانش‌ها؛ اگر ایمانم چنان کامل باشد، تا آنجا که کوه‌ها را جابه‌جا کنم، و عشق نداشته باشم، هیچم...

اگر تمامی اموالم را میان فقرا تقسیم کنم و اگر بدن خود را به آتش بسپارم، اما اگر عشق نداشته باشم، هیچ حاصلی به دستم نیست.

عشق بردبار است، عشق مهربان است، در آتش حسد نمی‌سوزد، کبر ندارد، غرور ندارد، اطوار ناپسندیده ندارد، نفع خویش را خواهان نیست، خشم نمی‌گیرد، سوءظن ندارد، از ناراستی شاد نمی‌شود، اما با راستی به شعف می آید، در همه چیز صبر می‌کند، همه را باور می‌کند، همواره امیدوار است و همواره بردبار... عشق هرگز نابود نمی‌شود. [و من اضافه می‌کنم] عشق هرگز نابود نمی‌کند...

/ 4 نظر / 51 بازدید
ali

سلام .. بله واقعا همینطوره خصوصا مورد آخرش رو که سخت موافقم

--------

آین اولِ قرنطیان را، به فارسی، اولین بار از زبانِ که شنیده اید؟

--------

این که نوشته اید باب سیزدهم نامه ی اول پولس رسول به قرنطیان است. همانِ متن قطعه ی اتحاد اروپا در فیلم آبی کیشلوفسکی است. البته در فیلم ترجمه ی یونانی شنیده می شود. اگر ممکن است بگویید ترجمه ی فارسی این متن را اولین بار از زبانِ که شنیده اید یا چه می دانم از کجا کپی کرده اید. چه طور بگویم؟ داستانش خیلی طولانی است. این متن خاصی است برای من. شما هم که مسیحی نیستید. پس کسی که اولین بار این را از زبانش شنیده باشید، می تواند کسی باشد که...

--------

یعنی می شود که آدم یادش نیاید که اولین بار چنین چیزی را از زبانِ که شنیده است؟! البته اصرار ندارم که بگویید. اصولن حقی هم برای اصرار ندارم. می دانید؟ حالا که خوب فکر می کنم می بینم احتمالن "او" نبوده است. چون شما دقیقن همان دو سه جمله ای را جا انداخته اید که می تواند کلِ معنای متن را عوض کند. و خب برای ما، من و "او"، بیش از آن که این که شما نوشته اید خاص باشد، آن چه جا انداخته اید، خاص بود. بعد ها البته من تلاش می کردم زیر بار آن تعبیرِ دیگری که حرفش را می زدیم نروم. می دانید؟ دنیا کوچک است. کوچک تر از آن چه می پنداریم. این متنی نیست که جز مسیحیان، برای دیگرانِ پرشماری خاص باشد. این را گفتم که شاید به من حق بدهید فکر کرده باشم آن فرد "او" بوده است یا دیگرانی بوده اند که من بعدتر از او با ایشان سخن گفتم.