سرماخوردگی خر است!

سرمایی خورده‌ام فجیع، در حدی که صوتمان را به کل از بین برده است؛ امّید که تصویرمان را برفکی نکند! تمام برنامه‌های این هفته‌ام متعاقباً لغو شده‌اند!

گریه

/ 1 نظر / 46 بازدید