پیش از آنکه از خودش یک احمق بسازد...

وقتی بین بودن یا نبودن آدم فرقی نیست، 

آدم باید برود؛

حتـماً باید برود!

/ 5 نظر / 33 بازدید
مریم

بود و نبودم فرقی کند یا نکند آش کشک خاله تم ...

خاله اکرم

این غرور ملکه‌وارت را بسیار دوست دارم که باعث می‌شود خودفریبی را بشناسی. قدما گفته‌اند کمترین چیزی که میان آدمیان قسمت شده عقل است. من اما اضافه می‌کنم: و غیرت! که خوشبختانه ما جماعت لُر هرچه نداریم این غیرت و غرور را داریم!