خانه‌ات آباد، بگو سیب!

با لبخندت داری تقدیر منو به نفع هر دومون تغییر می‌دی...

/ 5 نظر / 30 بازدید
مریم

ودر ادامه: نیشت و ببند بذار تقدیر کارش و بکنه.... [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] صبای نازنینم

عابر

ضمیر ناخودآگام به جز تو فکر دیگه ای نداره... لبخند تو را چند صباحی است ندیدم یک بار دگر - خانه ات آباد - بگو سیب...

عابر

من کلا آهنگ زیاد گوش می دم. این بیت رو هم یادم نیست کجا خوندم ولی عاشقش شدم. [چشمک]